DM!Duurzaamheid

Bij alle stappen die we in onze onderneming maken denken wij als eerste aan de impact op Mens en milieu. Dat vinden we niet bijzonder maar heel normaal.

Onze ISO en Ecovadis certificaten tonen aan dat we doeners zijn en hier actief aan werken. En onze energie… die komt 100% van de windmolens in Europa, CO2 vrij!

ecovadis 2024

Verantwoordelijk ondernemen
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat bij ons centraal. Dat geldt niet alleen voor onze commerciële activiteiten (Profit). Wij houden ook rekening met de effecten van ons werk op het milieu (Planet) en hebben oog voor menselijke aspecten binnen en buiten ons bedrijf (People). Duurzaam ondernemen draait om méér dan het milieu. Het gaat ook om oog voor mens en maatschappij. Dat betekent onder meer dat we alles in het werk stellen voor een prettig werkklimaat voor onze medewerkers. Daarvoor volgen we de Arbo-richtlijnen op de voet en hechten wij waarde aan de Ecovadis Zilver Rating (2022).

Mens en milieu
Als familiebedrijf begrijpen we als geen ander dat we zorg moeten dragen voor mens en milieu. Voor de toekomst is het belangrijk om onze footprint zo klein mogelijk te houden en op verstandige wijze te compenseren. De passie waarop we met het milieu omgaan delen we graag met je omdat we weten dat jij dat ook belangrijk vindt.

ISO 27001 | Informatiebeveiliging
Creative DM Factory heeft een robuust kwaliteitsmanagementsysteem geïmplementeerd dat een kwaliteitsbeleid en een kwaliteitshandleiding omvat. In 2022 behaalde Creative DM Factory zijn ISO 27001 certificering voor informatiebeveilgingssystemen (ISMS).

De ISO 27001 certificering is de meest erkende en prestigieuze standaard voor informatiebeveleigingsbeheer. Het geeft aan dat Creative DM Factory de meest veeleisende IT-beveiligingsstandaarden hanteert ter ondersteuning van haar bedrijfsprocessen

iso 9001

ISO 9001 | Kwaliteitsmanagement
Wij hebben ons kwaliteitsmanagement systeem - met succes - laten toetsen volgens de norm ISO 9001. Dat is een uitstekende richtlijn om onze organisatie en onze bedrijfsprocessen verder te optimaliseren.

ISO 14001 | Milieumanagement
Een goed milieu begint bij jezelf. Daarom willen we de belasting voor het milieu zoveel mogelijk beperken en verminderen. Iedereen binnen Creative DM Factory is daarvan doordrongen. Bij al onze activiteiten wordt rekening gehouden met de milieueffecten. Om dit te bereiken is een milieumanagement systeem opgezet volgens de norm ISO 14001. Daar zijn we sinds 2009 voor gecertificeerd.

CO2 neutrale stroom
Bij Creative DM Factory gebruiken we alleen nog maar groene stroom uit een Europees windpark. Onze energieleverancier Holland Energie belooft alleen nog maar CO2 neutrale stroom te leveren. De stroom die wij gebruiken wordt voor 100% met Europese wind opgewekt. Daarvoor hebben wij het Groencertificaat Europese Wind ontvangen. Daarmee zetten wij weer een stap in de richting van het volledig duurzaam produceren van Creative Trendy DM concepten.

Sponsor van Kika
Een concrete invulling van ons MVO beleid is het ondersteunen van verschillende goede doelen. Wij zijn als sponsor actief betrokken bij de Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Gewoon omdat we vinden dat kinderen gezond horen te zijn. Wij helpen KiKa met onze kennis en productiefaciliteiten, en vooral betrokkenheid, om meer inkomsten te genereren. Dat voelt goed en past helemaal in ons streven om de bewustwording en verantwoording voor een betere maatschappij zichtbaar en tastbaar te maken.